SERVICII HIDRO SAL

Colectarea selectivă a deșeurilor

Colectarea selectivă a deșeurilor joacă un rol din ce în ce mai important și în viața companiilor dar și a gospodăriilor private. Pentru Hidro Sal, protecția mediului este deosebit de importantă, astfel încât, noi acordăm o atenție deosebită transportului și eliminării profesionale a deșeurilor.

De ce este importantă colectarea selectivă a deșeurilor?

După colectarea deșeurilor selectate, acestea pot fi refolosite ca materie primă. Prin reciclare putem proteja resursele naturale și mediul înconjurător, astfel încât să nu fie necesar să exploatăm solul sau să tăiem copaci pentru producerea hârtiei.

În anumite cazuri, asigurăm presă de balotat, compactoare și containere pentru un transport eficient.

Colectare selectivă

Sortarea deșeurilor

Sortarea deșeurilor este prima procedură care urmează după colectarea selectivă a deșeurilor municipale, comerciale și industriale. Scopul este reducerea la minim a cantității de deșeuri provenite de la întreprinderi, autorități locale și gospodării care ajung în depozitul nostru și să le transformăm în resurse valoroase.

Sortarea deșeurilor este baza procesului eficient de tratare a deșeurilor. Deșeurile comunale nesortate sunt separate în fracții diferite pentru tratarea ulterioară și recuperarea deșeurilor. Folosind un proces de tratament selectiv, fracțiile cu valoare calorică mare sunt separate de deșeurile comerciale și industriale, creând astfel un produs comercializabil.

Materialul sortat este apoi mărunțit și presat în baloți compacți gata de livrare pentru reutilizare sau tratament ulterior. Presele noastre comprimă materialul și minimizează volumul, optimizând eficiența depozitării dar și a transportului.

Sortare deșeuri

Valorificarea deșeurilor

Deșeurile colectate pe fracții separate sunt sortate, tratate și valorificate material, energetic și prin compostare

Valorificare deșeuri

Salubrizare

Prestaţii de salubrizare menajeră şi industrială pentru persoane fizice sau juridice, asociaţii de locatari, administraţii publice și judeţene

Salubrizare

Colectare deșeuri vegetale

Deșeurile vegetale sunt reciclate și sunt transformate în compost bogat în nutrienți. Acesta poate fi apoi utilizat într-o serie de aplicații diferite, cum ar fi pentru agricultură, tratarea terenurilor și ca ingredient al unor composturi polivalente.

Majoritatea tipurilor de deșeuri vegetale pot fi reciclate, inclusiv scoarța, florile și iarba uscate, frunzele sau crengile.

Colectare deșeuri vegetale

Colectare deșeuri din construcții

Construirea de drumuri, complexe comerciale, case și proprietăți a luat amploare în ultimii ani. De aceea, este necesar să acordăm atenție sporită deșeurilor din construcții și demolări care se generează, de exemplu, cărămizi, beton, pietre, cherestea, sticlă, gips, ceramică și materiale plastice. Neglijarea acestor deșeuri are consecințe negative pentru sănătatea publică, precum și pentru mediu.

Gestionarea responsabilă a deșeurilor este deasemenea un aspect esențial al construcției durabile. Gestionarea deșeurilor înseamnă eliminarea acestora acolo unde este posibil; minimizarea deșeurilor și refolosirea materialelor care altfel ar putea deveni deșeuri. Hidro Sal utilizează practicile de gestionare durabilă a resurselor pentru deșeurile solide, identificând reducerea, reciclarea și reutilizarea acestora.

Colectare deșeuri din construcții

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search