Despre Hidro Sal

În anul 2003 a fost înființat operatorul serviciului public de salubrizare HIDRO-SAL COM SRL de către Unitatea Administrativ Teritorială Prejmer, din Județul Brașov pentru a satisface nevoia unui operator al Serviciului Public de Salubrizare.

Planul de dezvoltare a operatorului HIDRO-SAL COM SRL a fost demarat în anul 2007 când au fost accesate finanțări nerambursabile pentru achiziționarea de echipamente și utilaje pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”INTERSAL” a fost fondată de către UAT PREJMER, în asociere cu alte patru UAT-uri, având scopul de a accesa finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea Serviciului Public de Salubrizare în toată aria. În urma accesării de fonduri PHARE în anul 2009 a fost construită Stația de Sortare Prejmer, Stația de Transfer Prejmer administrată de HIDRO-SAL COM SRL.

În cadrul operatorului regional HIDRO-SAL COM SRL, la nivelul anului 2017 a fost implementată Ordonanța de Guvern nr.109/2011 cu privire la Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice. În consecință Consiliul de Administrație și directoratul HIDRO-SAL COM SRL și-au asumat atingerea indicatorilor de performanță economici și specifici activității de salubrizare prin elaborarea și implementarea elaborate Planului de Management – Strategia de dezvoltare durabilă și funcționare performantă a serviciului public de salubrizare

Viziunea Hidro Sal

Viziunea echipei Hidro Sal a fost de a crea un management integrat al deșeurilor și extinderea zonei de competență.

Image

Principiul ”colectare 100% plata 100%” prin taxa de salubrizare debitată de către UAT persoanelor fizice beneficiare ale serviciului public de salubrizare și decontată lunar operatorului

Principiul ”plătește pentru cât arunci” raportat la frecvență și volum

Tarif diferențiat sub formă de penalitate pentru persoanele juridice care nu colectează deșeurile separat sau nu predau deșeurile reciclabile operatorului HIDRO-SAL COM

Tarif fundamentat separat pentru deșeurile din construcții și deșeurile vegetale

Strategia de dezvoltare durabilă și funcționare performantă a serviciului public de salubrizare în aria de competență are la bază următoarele principii:

  • Creșterea calității Serviciilor Public de Salubrizare în aria A.D.I. INTERSAL
  • Colectarea deșeurilor în proporție de 100%
  • Creșterea gradului de colectare selectivă
  • Reducerea cantității de deșeuri menajere depozitate

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search