COLECTEAZĂ SELECTIV DEȘEURILE

Toate deșeurile reprezintă o RESURSĂ! Noi le valorificăm și le reintroducem în ECONOMIA CIRCULARĂ

Colectare Deșeuri

Gestionarea colectării separate a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții

Sortare deșeuri

Mecanică şi manuală a deșeurilor, care pot fi transformate în materie secundară, economisind asfel resursele naturale şi de energie

Valorificare deșeuri

Deșeurile colectate pe fracții separate sunt sortate, tratate și valorificate material, energetic și prin compostare

Salubrizare

Prestaţii de salubrizare menajeră şi industrială pentru persoane fizice sau juridice, asociaţii de locatari, administraţii publice și judeţene

DESPRE HIDRO SAL

Servicii de salubrizare în localitățile: Prejmer, Hărman,Vama Buzăului, Teliu

PARTENERI

Primăria Prejmer

Primăria Prejmer

Primăria Vama Buzăului

Primăria Vama Buzăului

Primăria Hărman

Primăria Hărman

Primăria Teliu

Primăria Teliu

Participă și tu la acțiunile noastre!

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search