Regulamente Interne


Regulamentele interne care trebuie respectate de toți angajații SC HIDRO-SAL COM SRL pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri:


REGULAMENT – COLECTARE RECICLABIL SI MENAJER

REGULAMENT – CONSUM ALCOOL

REGULAMENT – DISTRIBUIRE SACI RECICLABIL

REGULAMENT – DOCUMENTE TRANSPORT DEȘEURI

REGULAMENT – FUMATUL INTERZIS

REGULAMENT – INTERZICERE SCANDAL LA LOCUL DE MUNCA

REGULAMENT – PROCEDURĂ DECONT

REGULAMENT – PURTARE ECHIPAMENTE DE LUCRU

REGULAMENT – UTILZARE CARDURI PONTAJ


Angajații SC HIDRO-SAL COM SRL au luat la cunoștință (1)Regulamentul Intern,  (2) Contractul Colectiv de Muncă,  (3)Politica de utilizare a echipamentelor IT, (4)Politica de utilizare a sistemului de Supraveghere Video, (5)Regulametul penalizare nepurtare echipamente de lucru, (6)Regulament penalizare neîntocmire bonuri confirmare, (7)Regulament penalizare necolectare deşeuri menajere şi reciclabile, (8)Regulament resurse umane, (9)Regulament utilizare carduri acces, (10) Regulament achiziții publice, (11)Regulament plăți salarii și bonusuri,(12)Regulament întocmire documentație transport deșeuri, aplicabile la nivelul societății și sunt de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte și totodată că încălcarea acestor reglementări poate să atragă răspunderea juridică față de societate.


Angajații SC HIDRO-SAL COM SRL au fost informați că sunt camere de supraveghere video expuse în incita și împrejurimile sediului administrativ SC HIDRO-SAL COM SRL și in incinta și împrejurimile Stației de Sortate și Transfer Deșeuri administrate de societate, iar sistemul de monitorizare GPS este instalat pe toate mașinele din Parcul Auto SC HIDRO-SAL COM SRL.