Confidențialitate


SC HIDRO-SAL COM SRL asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat  și conform legii.


Utilizatorii serviciului de salubritate își exprimă în mod expres consimțământul ca SC HIDRO-SAL COM SRL să prelucreze datele cu caracter personal, care sunt oferite în vederea încheierii contractului de prestare a serviciului de salubrizare precum și să prelucreze datele pe durata cât își mențin calitatea de utilizator al serviciului de salubritate și să asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate la acestea.

Utilizatorii serviciului de salubritate iau la cunoștință faptul că își pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, alte reglementări legale care privesc: dreptul de acces la date, dreptul la intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.