Sistemul de management integrat al deșeurilor pe aria comunei Sânpetru

Sistemul de management integrat al deșeurilor pe aria comunei Sânpetru

Sistemul de management integrat al deșeurilor pe aria comunei Sânpetru

Stimați cetățeni ai comunei Sânpetru, pe această cale dorim să vă aducem la cunoștință faptul că începând cu luna aprilie 2021 Primăria Comunei Sânpetru în parteneriat cu operatorul serviciului public de salubrizare HIDRO-SAL COM și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL vor implementa sistemul de management integrat al deșeurilor pe aria comunei Sânpetru, colectare separată a deșeurilor pe șase fracții, valorificarea prin reciclare a deșeurilor ambalaje, valorificarea energetică a deșeurilor reziduale și prin compostare a deșeurilor biodegradabile.

Sistemul integrat va introduce și următoarele beneficii:
  • Colectarea tuturor deșeurilor separat și reciclarea acestora
  • Reducerea costurilor cetățenilor: taxă salubrizare 10 lei/lună
  • La zonele de case: Europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor
  • La zonele de blocuri: Platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor
  • Calendar și aplicație smartphone pentru colectarea selectivă a deșeurilor
  • Campanii educative de informare și conștientizare derulate în Școli 
  • Campanii colectare deșeuri Electronice și Electrocasnice în cadrul proiectelor anuale
  • Colectare deșeuri Construcții și deșeuri de Vegetație Lemnoasă - la comandă
     

Toate deșeurile reprezintă o RESURSĂ, trebuie valorificate și reintroduse în ECONOMIA CIRCULARĂ!

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search