Colectare Crengi Comuna Sânpetru

Colectare Crengi Comuna Sânpetru

Colectare Crengi Comuna Sânpetru 26-30 aprilie 2021

Operatorul serviciului public de salubrizare HIDRO-SAL COM în parteneriat cu Primăria Comunei Sânpetru demarează un program de curățenie de primăvară și colectare deșeuri vegetale CRENGI în săptămâna 26 - 30 Aprilie 2021

Deșeurile colectate pe fracții separate de către operatorul HIDRO-SAL COM SRL sunt sortate, tratate și valorificate Material, valorificate Energetic și valorificate prin Compostare.

Toate deșeurile reprezintă o RESURSĂ, trebuie valorificate și reintroduse în ECONOMIA CIRCULARĂ!

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search