Colectare Selectivă Deșeuri COMUNA MĂIERUȘ

Colectare Selectivă Deșeuri COMUNA MĂIERUȘ

Colectare Selectivă Deșeuri COMUNA MĂIERUȘ

Stimați cetățeni ai COMUNEI MĂIERUȘ pe această cale dorim să vă aducem la cunoștință faptul că începând cu luna aprilie 2021 Primăria Comunei în parteneriat cu operatorul serviciului public de salubrizare HIDRO-SAL COM și cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL vor implementa sistemul de management integrat al deșeurilor, colectare separată pe șase fracții și valorificare a deșeurilor.


Colectarea separată a deșeurilor pe aria COMUNEI MĂIERUȘ se va realiza săptămânal în fiecare zi de VINERI.


Deșeurile colectate pe fracții separate de către operatorul HIDRO-SAL COM SRL sunt sortate, tratate și valorificate Material, valorificate Energetic și valorificate prin Compostare.
Deșeurile din construcții sunt colectate separat de către operatorul HIDRO-SAL COM la comandă și CONTRA COST.


Sistemul integrat va introduce și următoarele beneficii:

  • Colectarea tuturor deșeurilor separat și reciclarea acestora
  • Europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor
  • Calendar și aplicație smartphone pentru colectare selectivă
  • Campanii educative de informare și conștientizare în Școli
  • Campanii colectare deșeuri Electronice și Electrocasnice


Toate deșeurile reprezintă o RESURSĂ, trebuie valorificate și reintroduse în ECONOMIA CIRCULARĂ!

Despre HIDRO SAL

Operatorul serviciului public de salubritate SC HIDRO-SAL COM SRL își desfășoară activitatea în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “INTERSAL” cu obiectul de activitate gestionarea serviciului de salubrizare al localităților din care fac parte următoarele unități administrativ teritoriale: Prejmer, Hărman, Vama Buzăului, Teliu

Search