Consiliul de Administrație CA


Organigrama SC HIDRO-SAL COM SRL aprobată în sedința CA din 20.03.2019 poate fi vizualită accesând următorul link:

Organigramă Modificată 02.04.2020


Hotărârile emise de CA (Consiliul de Administrație) al operatorului SC HIDRO-SAL COM SRL pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri:

HOTĂRÂREA CA nr. 1 din data de 03.10.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 2 din data de 03.10.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 3 din data de 15.10.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 4 din data de 12.11.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 5 din data de 21.11.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 6 din data de 26.11.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 7 din data de 05.12.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 8 din data de 13.12.2018

HOTĂRÂREA CA nr. 9 din data de 09.01.2019

HOTĂRÂREA CA nr.10 din data de 30.01.2019

HOTĂRÂREA CA nr.11 din data de 11.02.2019

HOTĂRÂREA CA nr.12 din data de 07.03.2019

HOTĂRÂREA CA nr.13 din data de 20.03.2019

HOTĂRÂREA CA nr.14 din data de 20.03.2019

HOTĂRÂREA CA nr.15 din data de 22.03.2019

HOTĂRÂREA CA nr.16 din data de 18.04.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 17 din data de 20.05.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 18 din data de 28.05.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 19 din data de 11.06.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 20 din data de 22.07.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 21 din data de 09.09.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 22 din data de 24.09.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 23 din data de 25.10.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 24 din data de 03.12.2019

HOTĂRÂREA CA nr. 25 din data de 12.02.2020

HOTĂRÂREA CA nr. 26 din data de 28.02.2020

HOTĂRÂREA CA nr. 27 din data de 02.04.2020

HOTĂRÂREA CA nr. 28 din data de 15.07.2020


În urma procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă, expertul independent HR JOBS a nominalizat în baza criterilor de performanță 3 membrii în Consiliul de Administrație SC HIDRO-SAL COM SRL. CV-urile acestora pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri:

CV Președinte Consiliul de Administrație – Bucur Valentin Florin

CV Adminstrator – Lungu-Dorian

CV Administrator – Victor Faur


În urma procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă, expertul independent HR JOBS a nominalizat în baza criterilor de performanță directorul general al SC HIDRO-SAL COM SRL. CV-ul acestuia poate fi vizualizat accesând următorul link:

Proiect – Componenta Inițială – Director General

Scrisoare de așteptări – Director General

Interviu – Director General-CNR-CS

CV Director – Victor Faur


Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director pot fi vizualizate accesând următorul link:

Contract de mandat SC HIDRO-SAL COM SRL