Colectare Deșeuri Electrice și Electronice


Campanii de colectare a DEȘEURILOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE ( DEE ) desfășurate prin SC HIDRO-SAL COM SRL