Adunarea Generală a Asociaților ADI INTERSAL


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”INTERSAL”

U.A.T. PREJMER, U.A.T. TELIU, U.A.T. VAMA BUZĂULUI, U.A.T. HĂRMAN


Hotărârile emise de AGA (Adunarea Generală a Asociaților) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri:

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.21 DIN 30.05.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.22 DIN 11.07.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.23 DIN 11.07.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.24 DIN 24.08.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.25 DIN 24.08.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.26 DIN 20.09.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.27 DIN 31.10.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.28 DIN 13.12.2018

HOTĂRÂREA ADI INTERSAL NR.29 din 21.12.2018

 


AGA (Adunarea Genererală a Asociaților) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL este formată din primarii UAT Prejmer, UAT Vama Buzăului, UAT Hărman, UAT Teliu.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL este organismul care în numele și pe seama UAT Prejmer, UAT Vama Buzăului, UAT Hărman, UAT Teliu, în conformitate cu Legea 101/2006 a delegat gestiunea serviciului de salubrizare operatorului regional SC HIDRO-SAL COM SRL.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL întocmește  următoarele documente: Contractul de Delegare a Serviciului de Salubrizare, Regulamentul Serviciului de Salubrizare, Caietul de Sarcini al Serviciului de Salubrizare, Indicatorii de Performanță specifici Serviciului de Salubrizare, Inventarul Bunurilor de Retur.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL aprobă cuantumul taxelor și tarifelor propuse de operatorul regional SC HIDRO-SAL COM SRL în baza fundamentării pe elemente de cost conform Ordinului ANRSC 109/2007.