Monthly Archive February 2019

ByVictor Faur

Notificare obligativitate închiere contract de prestare a Serviciului Public de Salubrizare


Vă aducem la cunoștință că potrivit art.20 din Legea 101/2006 operatorii au dreptul la “exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităților administrativ teritoriale, acordată în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii”. HIDRO-SAL COM SRL deține exclusivitatea prestării acestui serviciu în aria de delegare ADI „INTERSAL”, respectiv în aria UAT Prejmer, UAT Vama Buzăului, UAT Hărman, UAT Teliu, UAT Tărlungeni.

De asemenea vă informăm că potrivit art. 30 alin. 5 din Legea nr. 101/2006 „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare în aria de delegare respectivă.


Pentru a accesa notificarea în format PDF puteți accesa următorul link:

Notificare Obligativitate Contract de Prestare a Serviciului Public de Salubrizare


 

ByVictor Faur

Notificare Reziliere Contracte Prestări Servicii COMUNA TĂRLUNGENI


Primăria Comunei Tărlungeni şi-a exprimat intenţia ca începând cu 31.03.2019 să nu mai facă parte din A.D.I. INTERSAL și prin urmare Comuna Tărlungeni să nu mai facă parte din aria de delegare a operatorului SC HIDRO-SAL COM SRL.

Prin urmare vă transmitem că SC HIDRO-SAL COM SRL și Primăria TĂRLUNGENI au convenit de comun acord că începând cu data de 31.03.2019, operatorul de salubrizare SC HIDRO-SAL COM SRL nu va mai opera pe raza comunei Tărlungeni, astfel toate contractele încheiate cu utilizatorii persoane fizice urmează să fie reziliate.

Astfel pe acestă cale vă somăm ca în cazul în care aveţi facturi restante de achitat către societatea HIDRO-SAL COM SRL să procedaţi la efectuarea plăţilor restante, în caz contrar se vor aplica penalităţi în conformitate cu prevederile legislative și vom demara procedurile în instanță.


Pentru a vizualiza notificarea în format PDF puteți accesa următorul link:

NOTIFICARE REZILIERE TARLUNGENI 31.03.2019